ความรู้เกี่ยวกับโมเลกุลของน้ำมันหอมระเหย
 
เชื่อ กันมานานว่าเนื้อเยื่อที่แทรกหรือหุ้มอยู่ระหว่างเซลล์สมองทำหน้าที่เป็น ปราการป้องกันสารที่เป็นอันตรายจากกระแสเลือดไม่ให้เข้าสู่เซลล์ประสาทของ สมองและน้ำไขสันหลัง    ในความเป็นจริงอาจจะถูกต้องกว่าหากจะพูดว่าเนื้อเยื่อเหล่านี้เป็นตัวกรอง ที่ยอมให้สารโมเลกุลเล็กกว่าเท่านั้นผ่านไปได้
โมเลกุล ส่วนใหญ่ของสารที่ใช้ในการทำเคมีบำบัดมักจะมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะผ่านตัวกรอง เหล่านี้ได้   แพทย์ยังมีข้อมูลในเรื่องนี้ไม่ชัดเจนนัก แต่ดูเหมือนว่ามีเพียงโมเลกุลซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 800-1,000 หน่วยมวลอะตอมเท่านั้นที่จะผ่านปราการเหล่านี้ไปได้
น้ำมันหอมระเหยประกอบด้วยโมเลกุลขนาดเล็ก (น้อยกว่า 500 หน่วยมวลอะตอม) จึงเป็นสาเหตุให้เราสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอม การ ที่สารใดจะมีกลิ่นหอมได้นั้นมีเพียงทางเดียวคือโมเลกุลของสารนั้นต้องมีขนาด เล็กมากจนสามารถลอยไปในอากาศเข้าสู่จมูกของเราให้เราสัมผัสกลิ่นได้
น้ำมันหอมระเหยทุกชนิด (มีขนาดเล็กกว่า 800 หน่วยมวลอะตอม) จึงสามารถผ่านปราการที่กั้นระหว่างเซลล์สมองกับเลือดที่ว่านี้ได้ (ซึ่ง น้ำหอมสังเคราะห์ไม่สามารถผ่านไปได้) ทำให้ มีประสิทธิภาพในการบำบัดโรค ไม่เพียงแต่ในระดับร่างกาย แต่เข้าไปเยียวยาถึงในระดับพื้นฐานกว่านั้น คือเรื่องของอารมณ์ซึ่งเป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วยทางกาย 
เนื่องจาก ส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยมีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็กมาก จึงมีความเข้มข้นสูง น้ำมันหอมเพียงหนึ่งหยดประกอบไปด้วยโมเลกุลถึง 40 ล้านล้านล้านโมเลกุล หรือ 40,000,000,000,000,000,000   ในขณะที่ร่างกายเรามีเซลล์อยู่ 100 ล้านล้านเซลล์ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนมหาศาล แต่น้ำมันหอมระเหยเพียงหนึ่งหยด สามารถหล่อเลี้ยงเซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกายได้ถึง 40,000 โมเลกุล 
สมอง ของเราต้องการเพียงแค่หนึ่งโมเลกุลที่มีประสิทธิภาพเพื่อเปิดเซลล์ประสาทรับ ความรู้สึก และสื่อสารกับดีเอ็นเอเพื่อเปลี่ยนหน้าที่การทำงานของเซลล์   ดังนั้นการสูดดมไอระเหยของน้ำมันแม้ในปริมาณเพียงเล็กน้อย ก็สามารถส่งผลกับ ร่างกาย สมอง และอารมณ์ ได้อย่างเต็มที่     บาง ครั้งหากโมเลกุลของน้ำมันมีจำนวนมากเกินไปก็อาจทำให้เซลล์ประสาทรับความ รู้สึกทำงานหนักเกินจำเป็น และหยุดทำงานไปโดยไม่มีการตอบสนองใดๆ ในขณะที่จำนวนโมเลกุลน้อยแต่พอเหมาะ กลับให้ผลที่ดีกว่า   เราจึงมักพูดกันว่าหากจะใช้น้ำมันหอม “บางครั้งใช้แต่น้อยจะดีกว่า” หรือบาง ครั้งใช้ในปริมาณมากแล้วได้ผลดีกว่าก็มีเช่นกัน การเรียนรู้ถึงความต่างพอดี จึงเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของการบำบัดด้วยกลิ่น
ถึง ตอนนี้เราคงพอเข้าใจได้แล้ว ได้ถึงการทำงานของเนื้อเยื่อหุ้มสมองที่กั้นระหว่างเซลล์สมองกับเลือด และปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่ทำให้น้ำมันหอมระเหยสามารถบำบัดรักษาอาการต่างๆ ได้
จาก THE BLOOD-BRAIN BARRIER โดย  David Stewart, Ph.D.,R.A.


Alert this comment no.1 because !!!!

Comment No.1 (Alert this comment)By : ewrewrewrew

werwerwerewr

Date Time By : 2013-04-12 19:12:15(IP: 127.0.0.1,,)

 
Name :
Image :
Info :
     


  Siam Origin
     -4 Elements
     -Siam Myth & Seaweed Jasmine

  Aromatherapy Personal Care
     -Red wine
     -Lemongrass
     -Ling Zhi and Shitake
     -Sensory Therapy
     -Pomegranate
     -Peppermint Guava Leaf
     -Essential Oil

  All Natural Family
     -Peach
     -Lily
     -Alpine
     -Rose
     -Lavender


Bast Seller

Essential oil Air 5 ml.
500
550

Body Wash Rose

940

Body Wash Alpine

999

Body Wash Lily

975
Best Hot

Hair mask

834

Virgin Sesame Oil

350

Body Massage Oil - Rice Bran Earth

720

Virgin Coconut Oil

395
Best Price

Body Wash
No Sale
1125

Shampoo

1290

Body Milk

1340

Body Milk Shea Butter

1340
Best Recommend

Essential oil Earth 5 ml.

550

SIAM MYTH Body Mask

974

SIAM MYTH COLOGNE

859

SEAWEED JASMINE Body Wrap

974
Best Update

Essential oil Air 5 ml.
500
550

Body Wash Rose

940

Body Wash Alpine

999

Body Wash Lily

975

Home | News/Event | Our Product | Article | Review | About us | Contact us

CHIVADOL.com
Aromatherapy Organic Personal Care and Home Spa Product.
Availabile at: Lemon Farm (Branches:Paradise Park, Sri Nakarin),
Central Festival Pattaya Bech G Floor, www.CHIVADOL.com