ความรู้เกี่ยวกับโมเลกุลของน้ำมันหอมระเหย
 
เชื่อ กันมานานว่าเนื้อเยื่อที่แทรกหรือหุ้มอยู่ระหว่างเซลล์สมองทำหน้าที่เป็น ปราการป้องกันสารที่เป็นอันตรายจากกระแสเลือดไม่ให้เข้าสู่เซลล์ประสาทของ สมองและน้ำไขสันหลัง    ในความเป็นจริงอาจจะถูกต้องกว่าหากจะพูดว่าเนื้อเยื่อเหล่านี้เป็นตัวกรอง ที่ยอมให้สารโมเลกุลเล็กกว่าเท่านั้นผ่านไปได้
โมเลกุล ส่วนใหญ่ของสารที่ใช้ในการทำเคมีบำบัดมักจะมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะผ่านตัวกรอง เหล่านี้ได้   แพทย์ยังมีข้อมูลในเรื่องนี้ไม่ชัดเจนนัก แต่ดูเหมือนว่ามีเพียงโมเลกุลซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 800-1,000 หน่วยมวลอะตอมเท่านั้นที่จะผ่านปราการเหล่านี้ไปได้
น้ำมันหอมระเหยประกอบด้วยโมเลกุลขนาดเล็ก (น้อยกว่า 500 หน่วยมวลอะตอม) จึงเป็นสาเหตุให้เราสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอม การ ที่สารใดจะมีกลิ่นหอมได้นั้นมีเพียงทางเดียวคือโมเลกุลของสารนั้นต้องมีขนาด เล็กมากจนสามารถลอยไปในอากาศเข้าสู่จมูกของเราให้เราสัมผัสกลิ่นได้
น้ำมันหอมระเหยทุกชนิด (มีขนาดเล็กกว่า 800 หน่วยมวลอะตอม) จึงสามารถผ่านปราการที่กั้นระหว่างเซลล์สมองกับเลือดที่ว่านี้ได้ (ซึ่ง น้ำหอมสังเคราะห์ไม่สามารถผ่านไปได้) ทำให้ มีประสิทธิภาพในการบำบัดโรค ไม่เพียงแต่ในระดับร่างกาย แต่เข้าไปเยียวยาถึงในระดับพื้นฐานกว่านั้น คือเรื่องของอารมณ์ซึ่งเป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วยทางกาย 
เนื่องจาก ส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยมีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็กมาก จึงมีความเข้มข้นสูง น้ำมันหอมเพียงหนึ่งหยดประกอบไปด้วยโมเลกุลถึง 40 ล้านล้านล้านโมเลกุล หรือ 40,000,000,000,000,000,000   ในขณะที่ร่างกายเรามีเซลล์อยู่ 100 ล้านล้านเซลล์ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนมหาศาล แต่น้ำมันหอมระเหยเพียงหนึ่งหยด สามารถหล่อเลี้ยงเซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกายได้ถึง 40,000 โมเลกุล 
สมอง ของเราต้องการเพียงแค่หนึ่งโมเลกุลที่มีประสิทธิภาพเพื่อเปิดเซลล์ประสาทรับ ความรู้สึก และสื่อสารกับดีเอ็นเอเพื่อเปลี่ยนหน้าที่การทำงานของเซลล์   ดังนั้นการสูดดมไอระเหยของน้ำมันแม้ในปริมาณเพียงเล็กน้อย ก็สามารถส่งผลกับ ร่างกาย สมอง และอารมณ์ ได้อย่างเต็มที่     บาง ครั้งหากโมเลกุลของน้ำมันมีจำนวนมากเกินไปก็อาจทำให้เซลล์ประสาทรับความ รู้สึกทำงานหนักเกินจำเป็น และหยุดทำงานไปโดยไม่มีการตอบสนองใดๆ ในขณะที่จำนวนโมเลกุลน้อยแต่พอเหมาะ กลับให้ผลที่ดีกว่า   เราจึงมักพูดกันว่าหากจะใช้น้ำมันหอม “บางครั้งใช้แต่น้อยจะดีกว่า” หรือบาง ครั้งใช้ในปริมาณมากแล้วได้ผลดีกว่าก็มีเช่นกัน การเรียนรู้ถึงความต่างพอดี จึงเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของการบำบัดด้วยกลิ่น
ถึง ตอนนี้เราคงพอเข้าใจได้แล้ว ได้ถึงการทำงานของเนื้อเยื่อหุ้มสมองที่กั้นระหว่างเซลล์สมองกับเลือด และปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่ทำให้น้ำมันหอมระเหยสามารถบำบัดรักษาอาการต่างๆ ได้
จาก THE BLOOD-BRAIN BARRIER โดย  David Stewart, Ph.D.,R.A.


Alert this comment no.1 because !!!!

Comment No.1 (Alert this comment)By : ewrewrewrew

werwerwerewr

Date Time By : 2013-04-12 19:12:15(IP: 127.0.0.1,,)

 
Name :
Image :
Info :
     


  Siam Origin
     -4 Elements
     -Siam Myth & Seaweed Jasmine

  Aromatherapy Personal Care
     -Red wine
     -Lemongrass
     -Ling Zhi and Shitake
     -Sensory Therapy
     -Pomegranate
     -Peppermint Guava Leaf
     -Essential Oil

  All Natural Family
     -Peach
     -Lily
     -Alpine
     -Rose
     -Lavender


Bast Seller

Essential oil Air 5 ml.
500
550

Body Wash Rose

940

Body Wash Alpine

999

Body Wash Lily

975
Best Hot

crystal Bath Lily

710

Body Massage Oil - Rice Bran Ocean

720

Body Wash

1400

Body Wash Alpine

999
Best Price

Body Wash
No Sale
1125

Shampoo

1290

Body Milk

1340

Body Milk Shea Butter

1340
Best Recommend

Essential oil Earth 5 ml.

550

SIAM MYTH Body Mask

974

SIAM MYTH COLOGNE

859

SEAWEED JASMINE Body Wrap

974
Best Update

Essential oil Air 5 ml.
500
550

Body Wash Rose

940

Body Wash Alpine

999

Body Wash Lily

975

Home | News/Event | Our Product | Article | Review | About us | Contact us

CHIVADOL.com
Aromatherapy Organic Personal Care and Home Spa Product.
Availabile at: Lemon Farm (Branches:Paradise Park, Sri Nakarin),
Central Festival Pattaya Bech G Floor, www.CHIVADOL.com